April bijeenkomst

De exacte invulling volgt binnenkort.